Kindcentrum Kloosterzande


Met 3 ketenpartners

In 2015 is in Kloosterzande het traject 'Kindcentrum Kloosterzande' gestart. Om te komen tot een kindcentrum hebben drie ketenpartners de handen in elkaar geslagen en uiteindelijk een intentieovereenkomst getekend.

  • KOV 't Poppeke
  • KOV Foxkidz
  • Basisschool 't Getij

Om dit traject vorm te geven zijn een stuurgroep, een projectgroep en een werk-groepenstructuur gecreëerd.  Deze werkgroepen werken verdere deelgebieden uit:

  • organisatie
  • visie
  • kindcentrummodel
  • teamvorming
  • inhoudelijk aanbod
  • etc.

Anno januari 2017 zitten we in het traject van verder 'uitrollen'. We hebben een kindcentrumvisie opgesteld. Middels een denk mee/praat mee bijeenkomst konden ouders deze visie verder aanscherpen.

Meer info

Wil je meer informatie over deze ontwikkeling om tot een Kindcentrum te komen? Neem contact op met Cindy Poppe.