Sinterklaas bij 't Poppeke


Oudercommissie: aanspreekpunt ouders - directie

Lid worden? Meld je aan!

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en de directie en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders. De oudercommissie stelt zich als doel de belangen van de kinderen en de ouders van het kinderdagverblijf / BSO zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. De oudercommissie adviseert de directie van het kinderdagverblijf ten aanzien van kwaliteit, verzorging, opvoeding en het kinderdagverblijf en voert regelmatig overleg met de directie. Minimaal 4x per jaar komt de oudercommissie bij elkaar.

Oudercommissie heeft adviesrecht over onder andere:

  • uitvoering kwaliteitsbeleid
  • algemeen pedagogisch beleidsplan
  • risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid
  • spel- en ontwikkelactiviteiten
  • vaststelling en wijziging Klachtenreglement
  • klachten ontvangen en in behandeling nemen
  • openingstijden

Daarnaast organiseert de oudercommissie incidenteel activiteiten voor en met ouders. 

Oudercommissie: minimaal 2 ouders

Kinderopvang ‘t Poppeke is in oktober 2012 geopend en heeft een officiële oudercommissie. Het is wettelijk verplicht om een oudercommissie (minimaal 2 ouders) te hebben. 

Leden oudercommissie:
Lisette de Bakker - Maljaars
Geesje Maas 
Annemiek de Schepper
Marjolein van de Wege - van Kerkhoven
Tanja van de Haar- van Bellen
Angela Oele

 

Ook interesse? Neem contact op met de ouderraad, ouderraadtpoppeke@live.nl

Bekijk hier het reglement van de oudercommissie.