VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse opvang)

 

Uk & Puk

Uk & Puk is een voorschools educatief programma ontwikkeld voor Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Bij deze programma’s hoort Puk de pop. In de peutergroep is Puk ook aanwezig. Uk & Puk biedt leidsters handvatten in de vorm van thema’s om gericht met de kinderen te werken. Het accent bij Uk & Puk ligt op de taalontwikkeling, maar ook de overige ontwikkelingsgebieden komen aan bod.

Puk de pop

Puk wordt bij 't Poppeke zoveel mogelijk bij het groepsgebeuren betrokken. Zo zit Puk aan tafel, in de kring én gaat hij mee naar buiten. 't Poppeke werkt ook met de liedjes van Uk & Puk. Zo zingen de kinderen altijd dezelfde liedjes bij het opruimen, aan tafel gaan, handen wassen enz. Naast Uk & Puk werkt 't Poppeke ook met andere thema´s waar Puk bij betrokken wordt. Vaak tijdens seizoenen, sinterklaas en kerst. Bij de eigen themaweken horen ook liedjes, versjes, verhalen, zang- en bewegingsspelletjes, creatieve activiteiten, eventuele uitstapjes etc. waardoor de hele ontwikkeling aan bod komt. De thema's die we uitvoeren zijn afgestemd met de thema's van basisschool 't Getij. Zo ontstaat er een doorgaande lijn naar school.

Overdracht peutergroep en school 

Wanneer kinderen van de baby/dreumesgroep bijna 2 jaar worden zullen de leidsters met de ouders in overleg gaan. De kijk! registratie wordt digitaal naar de ouders verzonden en kunnen zij dit inzien. Dit is een rapport waarin we kijken naar de verschillende ontwikkelingsgebieden en hoe het kind zich ontwikkeld. Na het gesprek kunnen ouders en leidsters de kinderen naar de peutergroep over laten gaan. Wanneer het kind bijna 4 jaar wordt dan vindt er opnieuw zo'n gesprek plaats maar dan met de juf van school erbij. Met de ouders, juf van school en de mentor van het kind, wordt het kind overgedragen aan de basisschool. Dit noemen we een warme overdracht.