VVE-programma (Voor- en Vroegschoolse opvang)

 

Uk & Puk

Uk & Puk is een voorschools educatief programma ontwikkeld voor Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Bij deze programma’s hoort Puk de pop. In de peutergroep is Puk ook aanwezig. Uk & Puk biedt leidsters handvatten in de vorm van thema’s om gericht met de kinderen te werken. Het accent bij Uk & Puk ligt op de taalontwikkeling, maar ook de overige ontwikkelingsgebieden komen aan bod.

Puk de pop

Puk wordt bij 't Poppeke zoveel mogelijk bij het groepsgebeuren betrokken. Zo zit Puk aan tafel, in de kring én gaat hij mee naar buiten. 't Poppeke werkt ook met de liedjes van Uk & Puk. Zo zingen de kinderen altijd dezelfde liedjes bij het opruimen, aan tafel gaan, handen wassen enz. Naast Uk & Puk werkt 't Poppeke ook met andere thema´s waar Puk bij betrokken wordt. Vaak tijdens seizoenen, sinterklaas en kerst. Bij de eigen themaweken horen ook liedjes, versjes, verhalen, zang- en bewegingsspelletjes, creatieve activiteiten, eventuele uitstapjes etc. waardoor de hele ontwikkeling aan bod komt. De thema's die we uitvoeren zijn afgestemd met de thema's van basisschool 't Getij. Zo ontstaat er een doorgaande lijn naar school.