Specifieke kenmerken

  • ruime groepsruimten
  • veilige en kindvriendelijke ruimten
  • veel licht door grote ramen
  • gezellige ruimten door kleurgebruik
  • speelruimte voorzien van klimaatsysteem, altijd een aangename temperatuur en goede ventilatie
  • alle ruimten zijn voorzien van luchtbehandeling
  • buitenspeeltuin
  • gelegen bij een wandelbos
  • voldoende parkeergelegenheid (parkeervakken)

Bij de inrichting van de ruimten is rekening gehouden met het grote verschil in vaardigheden en behoeften van de peuters. De inrichting van een ruimte levert een bijdrage aan een gevoel van geborgenheid. Aandachtspunten zijn: akoestiek, licht, kleur en indeling van de ruimte. 't Poppeke biedt emotionele veiligheid door een ruimte te creëren waar het kind zich thuis en veilig voelt.

Eet- en speelgedeelte

Het eetgedeelte bestaat uit hoge tafels met banken. Dit biedt de mogelijkheid om met z'n allen aan tafel te eten en/of te drinken. Ook bouwt de leidster aan tafel regelmatig een rustmoment in. Bijvoorbeeld door te puzzelen, zingen of knutselen. Het speelgedeelte bestaat uit diverse kasten waar de kinderen zelf het speelgoed uit kunnen halen. In het speelgedeelte zijn ook diversen hoeken gemaakt voor fantasiespel, zoals een poppenhoek, een keukentje en een bouwhoek.

Verschillende hoeken

Kinderen kunnen zich in diverse hoeken bezighouden. Bouwen in de bouwhoek, spelen met de poppen, koken in de huishoek en puzzelen aan tafel. De ruimten zijn voor de kinderen herkenbaar ingedeeld met plaatsen voor rust en voor acties. Leidsters houden het evenwicht tussen veiligheid en uitdaging goed in de gaten. De ruimten zijn uitnodigend aangekleed. Dit bevordert het ontdekken en spelen. Elementen als hoog-laag, zacht-hard, vertrouwd-uitdagend bieden de kinderen de mogelijkheid om met de omgeving te experimenteren én de eigen mogelijkheden te ontdekken.

Speelgoed

Kinderen kunnen zelf speelgoed uit de kasten pakken. Bij 't Poppeke leren de kinderen voorzichtig om te gaan met de spullen. Er zijn een aantal afspraken zoals: met puzzels zit je aan tafel en met auto’s speel je op de grond. De kinderen en de leidsters ruimen alle spullen gezamenlijk op, wanneer het opruimliedje opgezet wordt. De materialen zijn aan de leeftijd van de kinderen aangepast.

Veiligheid

Kinderopvang ’t Poppeke voldoet aan alle eisen van de wet kinderopvang. In elke groep is een nooduitgang en in alle ruimten hangen rookmelders, die door gelust zijn met elkaar. Twee keer per jaar wordt een brandoefening gehouden. Door de voorschriften van de brandweer mogen geen spullen in de gang worden gelegd. De gang is bedoeld als vluchtroute. Schoenen liggen in de schoennen bakken onderaan de kapstok en de tassen staan er bovenop. De voordeur dient altijd goed gesloten te worden.

Een extra stukje veiligheid wordt geboden door middel van camerabewaking aan de voordeur. Zo kunnen de leidsters van 't Poppeke altijd zien wie er binnen wilt komen in het kinderdagverblijf. Bij twijfel kunnen de medewerkers vragen om legitimatie.

Hygiëne

Voor de schoonmaak van het gebouw houdt ‘t Poppeke zich aan verschillende protocollen.