Dagindeling peutergroep

De dagindeling biedt voor kinderen een houvast. Zij weten welke activiteiten dagelijks terug komen. Bij elke activiteit horen bepaalde rituelen. Bijvoorbeeld het zingen van een bepaald liedje, het voorlezen van een verhaaltje of een volgorde die wordt aangehouden bij de uitvoering van de activiteit. Het maakt natuurlijk niet uit of we nu om 10.00 uur fruit eten óf een kwartiertje eerder of later. Per dag en per groep kijken we waar de kinderen behoefte aan hebben.

09.00 - 9.15 uur

  • aankomst kinderen
  • vrij spelen

09.30 - 10.00 uur

  • VVE programma: gericht op taal. Kringgesprekjes, benoemen van dagen, weken en maanden, benoemen van het weer etc. Dit alles in vorm van liedjes en gesprekjes.

10.00 – 10.30 uur

  • eten fruit en drinken sap/roosvicé
  • zingen liedjes, voorlezen verhaal of combinatie

10.30 – 10.40 uur

  • verschoonronde

10.40 – 11.10 uur

  • VVE programma: knutselen en spelletjes

11.10 – 12.00 uur

  • vrij spel en buitenspelen

Zindelijkheid

De peuters gaan op vaste tijden mee naar het toilet. De kinderen geven zelf aan of ze wel of niet op het potje of op het toilet willen. Met de echte zindelijkheidstraining beginnen de leidsters als het kind eraan toe is. Dit gaat in overleg met de ouders. Kinderen die met zindelijk worden bezig zijn nemen de leidsters vaker mee naar het toilet, zeker als ze het zelf aangeven.