VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

 

Uk & Puk

’t Poppeke biedt gedurende de dag activiteiten aan vanuit het VVE-programma Uk & Puk. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier met de pop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen, zoals ziek zijn. Hij biedt troost en is een vriendje waarbij baby’s, dreumesen en peuters zich veilig voelen.

Richtlijnen Uk & Puk: (brede ontwikkeling 0-4 jaar):

  • taalontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • zintuiglijke ontwikkeling
  • beginnende rekenprikkels