Horizonticale groep

 

Ontdekken én ontwikkelen

De baby/dreumesgroep van ’t Poppeke bestaat uit een horizontale groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Het maximale aantal kindplaatsen is 12. In de babyvriendelijke ruimte kunnen ze nieuwsgierig in eigen tempo de omgeving verkennen. We hebben uitdagend speelgoed afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Verder bieden wij allerlei leuke activiteiten aan. Deze zijn aangepast aan de belevingswereld en behoeften van het kind. Zo ontstaat er een mooie mix van spelen, leren, ontdekken en ontspannen. 
De voordelen van een horizontale groep zijn:

  • Meer (kans op) leeftijdsgenootjes
  • Minder leeftijdsverschil tussen de oudsten en de jongsten
  • Minder kans op fysiek of mentaal 'overwicht' van de groter kinderen op de kleinere
  • Meer (kans op) leeftijdsgerichte activiteiten
  • Pedagogisch medewerkers hebben zich kunnen specialiseren in kennis van een bepaalde leeftijdsgroep. zo zijn alle medewerkers van de baby/dreumesgroep al geschoold als babyspecialist. Hiermee lopen we al vooruit op de wet IKK die zegt dat alle medewerkers geschoold moeten zijn voor het werken met baby's.