Horizonticale groep

 

Ontdekken én ontwikkelen

De baby/dreumesgroep van ’t Poppeke bestaat uit een horizontale groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Het maximale aantal kindplaatsen is 12. In een verticale groep ontwikkelt en ontdekt elk kind in zijn eigen tempo de wereld. De voordelen van een horizontale groep zijn:

  • Meer (kans op) leeftijdsgenootjes
  • Minder leeftijdsverschil tussen de oudsten en de jongsten
  • Minder kans op fysiek of mentaal 'overwicht' van de groter kinderen op de kleinere
  • Meer (kans op) leeftijdsgerichte activiteiten
  • Pedagogisch medewerkers hebben zich kunnen specialiseren in kennis van een bepaalde leeftijdsgroep. zo zijn alle medewerkers van de baby/dreumesgroep al geschoold als babyspecialist. Hiermee lopen we al vooruit op de wet IKK die zegt dat alle medewerkers geschoold moeten zijn voor het werken met baby's.