Dagindeling: verlengde van de thuissituatie

Regelmaat

Een terugkerende dagindeling zorgt voor regelmaat. Kinderen weten welke activiteiten dagelijks terug komen. Bij elke activiteit horen bepaalde rituelen. Bijvoorbeeld het zingen van een bepaald liedje, het voorlezen van een verhaaltje of een volgorde die wordt aangehouden bij de uitvoering van de activiteit. Natuurlijk kijken we per dag en per groep waar de kinderen behoefte aan hebben. Onderstaande dagindeling is het uitgangspunt.

07.00 – 09.00 uur    

 • aankomst kinderen (merendeel) 
 • ontbijt (op verzoek tussen 7.00u en 8.00u)
 • vrij spelen

09.00 –  09.30 uur 

 • VVE programma (vroeg- voorschoolse educatie)                  

09.30 – 10.00 uur

 • eten fruit(hap) en drinken sap/roosvicee
 • zingen liedjes, voorlezen verhaal of combinatie

10.00 – 11.30 uur   

 • verschoonronde
 • bedtijd jongste kinderen 
 • vrij (buiten) spelen

11.30 – 12.15 uur    

 • lunch, voor en na eten handjes wassen

12.30 – 13.00 uur 

 • verschoonronde
 • bedtijd (indien nodig)
 • leeftijdsgerichte activiteit of vrij spelen

14.30 – 15.00 uur                 

 • uit bed halen kinderen / verschoonronde

15.15 – 15.45 uur       

 • eten fruit(hap) / koekje en drinken sap/roosvicee 
 • zingen liedjes, voorlezen verhaal of combinatie

15.45 – 17.00uur    

 • vrij (buiten) spelen, altijd met groepsleidsters

17.00 – 18.00uur    

 • samen opruimen
 • activiteit aan tafel 

17.30 – 17.45 uur       

 • samenvoegen groepen (kdv en bso)

18.00 uur    

 • sluiting kinderdagverblijf

Baby’s

Voor baby’s wordt vooral het ritme van de kinderen zelf aangehouden. De kinderen gaan meerdere keren naar bed en slapen net zoals ze dit nodig hebben. Tenzij met ouders iets anders is afgesproken.

Zindelijkheid

Voor de peuters zijn er een aantal vaste momenten in de dag ingebouwd waarop de kinderen om de beurt naar de wc. kunnen gaan. Uiteraard kunnen de kinderen die zindelijk zijn ten allen tijden zelfstandig naar de wc.

Feest

Is jullie kindje jarig? Er mag getrakteerd worden. De groep wordt versierd met slingers en balonnen. Graag afstemmen met de groepsleidster. Ook wordt Sinterklaas en Kerst volop gevierd. Voor Moederdag en Vaderdag maken de kinderen altijd een cadeautje.