Dagindeling buitenschoolse opvang

 

Kinderen denken volop mee!

7.00 – 8.30 uur

  • vrij spelen tot ze naar school worden gebracht
  • te voet naar basisschool 't Getij in Kloosterzande, met de auto naar basisschool de Oostvogel in Lamswaarde

15.00 - 15.30 uur

  • ophalen school en aankomst BSO

15.30 - 16.00 uur

  • fruit en/of koekje/snoepje en sap
  • kinderen overleggen met elkaar en met de pedagogisch medewerkers wat ze willen gaan doen

16.00 - 17.30 uur

  • vrij spel, zowel binnen als buiten
  • deelnemen aan (knutsel)activiteiten

17.30 - 18.00 uur

  • gezamenlijk opruimen
  • rustige activiteit

Feest

Ieder kind wat zijn of haar verjaardag viert krijgt een klein cadeautje wat aansluit op de leeftijd van het kind. Wanneer een kind afscheid neemt van de BSO wordt er een vergelijkbaar feestje gevierd als met de verjaardagen. Soms valt een verjaardag en een afscheid samen, zoals bij een vierjarige die naar de basisschool gaat. Er wordt gezongen en het kind mag trakteren. Als de ouders willen mogen ze aanwezig zijn bij de viering of een foto- of videocamera meegeven. Ook wordt Sinterklaas en Kerst volop gevierd. Voor vader- en moederdag wordt er door de kinderen een creatief cadeautje gemaakt. Ook het carnavalsfeest ontbreekt niet bij 't Poppeke.

We respecteren de verschillende culturen. We praten met kinderen over eventuele verschillen van de kinderen. Ook houden we rekening met de feestdagen van een andere cultuur.