BSO-regels


Respect voor iedereen!

  • Op elkaar wachten als je van school naar de BSO loopt
  • Niet plagen en pesten
  • Eten aan tafel en wachten tot iedereen klaar is of wanneer de leidster dit aangeeft dat je van tafel mag
  • Handen wassen voor het eten en na het toiletbezoek
  • Anderen uit laten praten
  • Iedereen is zijn/haar eigen baas
  • Niet slaan, schoppen, gillen of dreigen
  • Voorzichtig zijn met de spullen van andere kinderen en van de BSO
  • Niet rennen en duwen op de groep en in de gang
  • Doe niets bij een ander wat je zelf ook niet fijn vindt!